Novinky

Deň asfaltovaných pásov

Vážení zákazníci,
Deň asfaltovaných pásov je úspešne za nami.
Ďakujeme obchodným zástupcom zo spoločnosti KVK PARABIT a. s., a taktiež všetkým zúčastneným.
Nezabudli sme pre Vás zachytiť zaujímavé okamihy zo stretnutia.

KVK 13